Woningcorporaties bieden steeds vaker rustwoning tijdens renovatie aan

Woningcorporaties bieden steeds vaker rustwoning tijdens renovatie aan

Als woningen van een woningcorporatie toe zijn aan verbeterende maatregelen dan zitten de bewoners vaak lange tijd in een onrustige woonsituatie. Steeds vaker kiezen wooncorporaties ervoor om tijdens een renovatieperiode de bewoners te voorzien van rustwoningen of logeerwoningen.

Renovatie Eendrachtpark Bussum

Stichting Woningcorporatie ‘Het Gooi en Omstreken’ is medio 2017 begonnen met een groot energieproject. Het Gooi en Omstreken maakt aan het Eendrachtpark in Bussum 150 woningen energiezuiniger. De woningen dateren uit de jaren '20 en '30. De renovatie betreft isolatie van daken en gevels, het schilderen van het houtwerk aan de buitenzijde en het aanbrengen van ventilatiesystemen, maar de karakteristieke details blijven behouden of worden terug aangebracht. 

Coen Hagedoorn Bouw B.V. voert de renovatiewerkzaamheden in opdracht van de woningcorporatie uit.
De verwachte oplevering is medio 2018.

Eendrachtpark Bussum renovatie

Rustwoning bewoners tijdens  renovatie

Coen Hagedoorn heeft Hooft & Petiet voor aanvang van het energieproject gevraagd een rustwoning voor de bewoners in te richten. Als de overlast voor de bewoner, wiens huis op dat moment gerenoveerd wordt, iets te veel is, dan is de rustwoning beschikbaar. Deze is volledig en comfortabel ingericht met een compleet ingerichte keuken, etc. Zo kunnen bijvoorbeeld thuiswerkers hun werk voortzetten in de rustwoning en ouders met kinderen zich onttrekken aan de overlast.

Wil je een kijkje binnen nemen? Klik hier ...

Rustwoning Eendrachtpark Bussum

Rustwoning Eendrachtpark Bussum

Rustwoning Eendrachtpark Bussum

Rustwoning Eendrachtpark Bussum

Rustwoning Eendrachtpark Bussum

Rustwoning Eendrachtpark Bussum